Webbanmälan

IdrottOnline Klubb - Administration Grund

Detta är en grundutbildning för de administrativa delarna i IdrottOnline Klubb. Vi går bland annat igenom medlemsregistret och LOK. Utbildningen riktar sig till dig som ska hantera administrativa delar av IdrottOnline.


Mål med utbildningen
Efter genomgången utbildning är tanken att deltagarna ska behärska grunderna i hantering av medlemsregistret i IdrottOnline samt ha kunskap att kunna lägga upp en strategi för hur man i föreningen skall arbeta med medlemsregistret i framtiden.

Innehåll
-    Min sida
-    Föreningsinfo-fliken
-    Medlemsregistret
    -    Lägga till ny medlem/-ar
    -    Söka och hantera medlemmar
    -    Roller
    -    Grupper
    -    Kontakter
    -    Föreningsrapporten
    -    Statistik
-    LOK-stöd  

Egen dator krävs. Kursen hålls bäst i din egen föreningsmiljö i IdrottOnline, och du behöver därför ha ett eget inlogg i IdrottOnline. För att kunna genomföra alla moment rent praktiskt behöver man ha rollen Klubbadministratör i sin förening, men det är inte nödvändigt för att kunna delta i utbildningen. Det är en administratör i din förening som kan tilldela roller.

Målgrupp
Administratörer i förening

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri

Övrigt
All kommunikation sker via mail så var noga med att skriva in din mailadress korrekt. Vid felaktig mailadress kommer du att missa inloggningsuppgifter och viktig info. Kom ihåg att kontrollera skräpposten om du inte fått bekräftelse eller kallelse.

Frågor
Maila till carina.sjolander@rfsisu.se

Välkommen med din anmälan!


Information

   • 2023-09-19 18:00 - 20:30
  • Microsoft Teams
  • Sara Dutina
  • 4 av 50

Information

   • 2023-09-19 18:00 - 20:30
  • Microsoft Teams
  • Sara Dutina
 • 4 av 50

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.