Webbanmälan

Strategisk styrelseutbildning - ansvar

Vilket ansvar har jag som förtroendevald i en styrelse? Vad innebär solidariskt ansvar? Vem ansvarar för vad?

Hur kan vi veta vilket ansvar vi har när vi arbetar i en styrelse, kan vi delegera ut ansvarsfrågor till andra eller är allt ansvar vårt?

Under kvällen går vi igenom:
- En styrelses ansvar
- Exempel på enskilt ansvar, solidariskt ansvar, arbetsgivaransvar
- Vad händer om en styrelse brister i sitt ansvar
- Idrottsrörelsens gemensamma förflyttning, Strategi 2025

Målet med kvällen är att du ska känna dig inspirerad i ditt förtroendeuppdrag i din förenings styrelse och att du känner dig trygg i att ni gemensamt tar de bästa besluten.


Målgrupp: Förtroendevalda i styrelse, revisorer, valberedare och nyfikna
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri


Information

   • 2023-09-28 18:00 - 20:30
  • Microsoft Teams
  • Kim Rehnfeldt

Information

   • 2023-09-28 18:00 - 20:30
  • Microsoft Teams
  • Kim Rehnfeldt

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.