Webbanmälan

Strategisk styrelseutbildning - stadgar och policys

I ditt förtroendeuppdrag styrs arbetet av stadgar och föreningspolicys, vad innebär det?
Som förtroendevald i styrelsen har du ett solidariskt ansvar tillsammans med dina styrelsekollegor att ni följer era stadgar och att era policys är uppdaterade och att det finns vetskap och kunskap om dessa i verksamheten.

Under kvällen går vi igenom:
- Vad har stadgar för funktion
- Hur uppdaterar man föreningens stadgar på ett korrekt sätt
- Vilka policys bör en förening ha och varför
- Idrottsrörelsens gemensamma förflyttning, Strategi 2025

Inför utbildningen är det en fördel om du har gått igenom och tittat på vilka policydokument som din förening har och om dom fungerar. Vilka tycker du att ni saknar?

Målet med kvällen är att du ska känna dig inspirerad i ditt förtroendeuppdrag i din förenings styrelse och att du känner dig trygg i att ni har koll på era föreningsdokument. 

Målgrupp: Förtroendevalda i styrelse, valberedare, revisor,  föreningsanställda och nyfikna
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri


Information

   • 2023-09-26 18:00 - 20:30
  • Microsoft Teams
  • Thomas Björkman

Information

   • 2023-09-26 18:00 - 20:30
  • Microsoft Teams
  • Thomas Björkman

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.