Webbanmälan

Strategisk styrelseutbildning - kommunikation i förening

Finns det något du som förtroendevald behöver tänka extra på i din kommunikation till föreningens medlemmar ?
Hur ser kommunikationen ut i din förening och är det något särskilt du som förtroendevald behöver tänka på?

Under kvällen går vi igenom:
- Vem kommunicerar om vad, med vilka och när
- Vilka media använder vi när vi kommunicerar
- Inter och extern kommunikation
- RF's kod för demokratisk styrning
- Idrottsrörelsens gemensamma förflyttning, Strategi 2025


Målet med kvällen är att du ska känna dig inspirerad i ditt förtroendeuppdrag i din förenings styrelse och att du känner dig trygg i ert sätt att kommunicera internt och externt. 

Målgrupp: Förtroendevalda i styrelse, valberedare, föreningsanställda och nyfikna
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri


Information

   • 2023-10-09 18:00 - 20:30
  • Microsoft Teams
  • Mattias Lindström

Information

   • 2023-10-09 18:00 - 20:30
  • Microsoft Teams
  • Mattias Lindström

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.