Webbanmälan

Digital: Var förberedd inför årsmötet

Ett årsmöte ska genomföras korrekt och enligt stadgarna. Vill du som är förtroendevald bli mer säker inför föreningens årsmöte är detta en bra utbildning för dig och din förening. 

Efter utbildningen ska ni kunna förbereda och genomföra årsmötet och veta vilka handlingar ni ska ha med, vilken roller valberedningen och revisorer har och hur ni utlyser mötet på ett korrekt sätt. Ni kommer även att lära er att hantera inkomna motioner och fastställa röstlängden och få tips på hur ni genomför ett årsmöte på ett pedagogiskt sätt. 

Målgrupp: Förtroendevalda. 

Anmälan/Bekräftelse
Alla får en bekräftelse vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem, maila anette.ellefsen@rfsisu.se alternativt ring 036-345449.

Kallelse:

Alla deltagare får en kallelse via mejl 2-3 dagar innan utbildningen.

Återbud:
Lämnas minst 1 dag innan kursstart. 


Information

  • 2023-10-29
   • 2023-11-07 18:00 - 20:00
  • Digital
  • Anders Manheden, RF-SISU Västra Götaland
  • Återbud lämnas minst 1 dag innan kursstart. Att utebli medför att en avgift på 200 kr/deltagare faktureras föreningen. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.
  • Inga förkunskaper krävs.

Information

  • 2023-10-29
   • 2023-11-07 18:00 - 20:00
  • Digital
  • Anders Manheden, RF-SISU Västra Götaland
  • Återbud lämnas minst 1 dag innan kursstart. Att utebli medför att en avgift på 200 kr/deltagare faktureras föreningen. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.
  • Inga förkunskaper krävs.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt.

Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund.

Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.