Webbanmälan

Grundutbildning för tränare, Göteborg

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. 
Minimiålder är 14 år men då rekommenderas att en mentor finns tillgänglig som stöd vid inläsning och hemuppgifter.

Viktigt att känna till är att utbildningen kräver tid av deltagaren mellan träffarna att arbeta med utbildningens webbsida samt att lämna in hemuppgifter.

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget på RF-SISU´s tränarutbildning och det ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet. Lär dig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Vi går även igenom vikten av att barn och ungdomar rör sig på flera olika sätt och hur du kan göra en bra planering på ett träningsupplägg utifrån ålder och mognad.


Ni som är ansvariga för anmälan för unga ledare ombedes att informera om förutsättningarna samt att utbildningen fokuserar på ledarskap och inte de idrottsspecifika delarna. Dessa har respektive specialidrottsförbund hand om. 

Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Du som tränare och ledare och den fantastiska insats du gör är helt avgörande för idrotten. Du som tränare gör skillnad!

Innehåll
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av en bred rörelserepertoar och träningsplanering.
Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas

För vem är utbildningen?
Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Minimiålder är 14 år men då rekommenderas att en mentor finns tillgänglig som stöd vid inläsning och hemuppgifter.

Grundutbildningens avsnitt:
    Jag och idrottsrörelsen
    Jag och ledarskapet
    Jag och träningen
    Jag och utövaren
    Valbar del

Grundutbildningens upplägg:
    Egna studier via webb och inläsning
    Digital uppstart samt en fysisk träff
    Hemuppgift att genomföra i din förening
    Omfattning: Totalt cirka 25 lektionstimmar á 45 minuter.

För att bli godkänd och erhålla ett intyg på utbildningen krävs närvaro på båda träffarna samt inlämning av två hemuppgifter.

Anmälan: Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem, maila ulrika.ahlbergmessina@rfsisu.se alternativt ring 0709-26 58 27.

Kursmaterialet kommer att skickas hem till varje deltagare så det är viktigt att skriva i korrekt postadress i anmälan med gatunamn, postnr och ort/stad. Vi skickar materialet så snart vi har en full grupp. 

Återbud lämnas senast 5 dagar innan. I annat fall debiteras föreningen en avgift. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

Kallelse mejlas till deltagare via e-postadress nåra dagar före utbildningen.

Deltagaravgift: Kostnadsfritt för medlemmar i föreningar som tillhör Göteborgs Stad, ett samarbete med Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborg. För övriga gäller 1 800 kr/deltagare. Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”. 

Frågor
ulrika.ahlbergmessina@rfsisu.se / 0709- 26 58 27

Här hittar du vårt övriga utbud av utbildningar och föreläsningar

Information

  • 2023-05-28
   • 2023-06-07 18:00 - 20:00
   • 2023-06-18 09:00 - 17:00
  • Första träffen är digital, den andra är en fysisk heldag
  • Fika och lunch.
  • 1800 SEK
  • Kostnadsfritt för medlemmar i föreningar som tillhör Göteborgs Stad, ett samarbete med Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborg. För övriga gäller 1 800 kr/deltagare. Inkl. kost och kurslitteratur. Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.
  • Anmälan är bindande. Vid återbud faktureras enbart kurslitteraturen alt. att deltagaren skickar tillbaka till RF-SISU Västra Götaland. Att utebli utan återbud medför att deltagaravgiften faktureras föreningen.
  • Inga förkunskapskrav

Information

  • 2023-05-28
   • 2023-06-07 18:00 - 20:00
   • 2023-06-18 09:00 - 17:00
  • Första träffen är digital, den andra är en fysisk heldag
  • Fika och lunch.
  • 1800 SEK
  • Kostnadsfritt för medlemmar i föreningar som tillhör Göteborgs Stad, ett samarbete med Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborg. För övriga gäller 1 800 kr/deltagare. Inkl. kost och kurslitteratur. Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.
  • Anmälan är bindande. Vid återbud faktureras enbart kurslitteraturen alt. att deltagaren skickar tillbaka till RF-SISU Västra Götaland. Att utebli utan återbud medför att deltagaravgiften faktureras föreningen.
  • Inga förkunskapskrav

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.