Webbanmälan

Extra Seglardag 2023

Till
Distriktsseglarförbund
Röstberättigade klassförbund
Röstberättigade klubbar
Seglarförbundets styrelse    

För kännedom till:
Ej röstberättigade klassförbund
Ej röstberättigade klubbar
Seglarförbundets kommittéledamöter

Inbjudan till Extra Seglardag 2023
Datum: Söndagen den26 november 2023
Plats:   Göteborg – Quality Hotel The Weaver (Göteborgsvägen, 431 37 Mölndal) eller digitalt via plattformen Easymeet
Tid:    Seglardagen öppnas kl 13.00 och dagen avslutas ca 15.00 när förhandlingarna avslutats. 
Mötet hålls i samband med Seglarträffen, för mer info och anmälan till Seglarträffen klicka här 


Ombud/observatör 
De organisationer inom Seglarförbundet som har rätt att delta vid Seglardagen som ombud med rösträtt/observatörer framgår av Seglarförbundets stadgar, kap III §2 (finns på www.svensksegling.se). Röstlängden på hemsidan anger antal röster och ombud för distriktsseglarförbund, klubbar och klassförbund. Röstlängd bifogas. 

Fullmakt 
Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara Seglarförbundets kansli tillhanda innan mötet, senast den 24 november, fullmakten kan också lämnas på plats innan mötet öppnande. 
Ombudsfullmakt, mall finns på hemsidan, ska mejlas till ssf@ssf.se

Seglardagens handlingar  
Finns att läsa och ladda hem senast två veckor innan mötet:  
https://www.svensksegling.se/om-oss/seglardagen/

Anmälan 
Anmäl för samtliga deltagare (ombud och observatörer) på Seglardagen görs via detta formulär
Kom ihåg att ange om ni deltat på plats eller digitalt. 

Easymeet både på plats och digitalt 
Seglardagen kommer hanteras i mötesapplikationen Easymeet, ett system som nyttjats av både Riksidrottsförbundet och ett stort antal andra idrottsförbund. Varje ombud kommer att logga in med sitt Bank-Id, vilket gör att vi kommer kunna säkerställa röstlängden på ett bra sätt. Mer information om hur systemet fungerar och hur ni som ska vara ombud kan förbereda er kommer att kommuniceras ut inför mötet.  

Observatörer på Seglardagen 
Ni som inte ska agera ombud med rösträtt (vara observatörer utan rösträtt) kommer också att kunna följa mötet via Easymeet men utan rösträtt. 

Resa till Seglardagen 
Seglarförbundet står för ombudens resa (med billigaste färdsätt) för kostnader överstigande 500 kr. 

Reseinfo 
För att värna om miljön ser vi gärna att så många som möjligt åker tåg till Seglardagen. 
Var ute i god till för billiga biljetter. 

SJ Idrottsavtal:  

www.sj.se/sv/vi-erbjuder/gruppresor/idrottsresan.html 

 

Idrottspriser med BRA flyg 

https://www.flygbra.se/kampanj/idrottspris/ 

Om ni har utlägg för er resa finns blankett för ansökan om reseersättning på https://www.svensksegling.se/om-oss/seglardagen/

Vid bilresa, försök att samåka. Både trevligt och bra för miljön.  

Varmt välkomna till Seglardagen! 

Olof Granander 
ordförande 
Svenska Seglarförbundet 


Information

    • 2023-11-24
      • 2023-11-26 13:00 - 15:00

Information

    • 2023-11-24
      • 2023-11-26 13:00 - 15:00