Webbanmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Östersund

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen.
Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Övergripande innehåll och upplägg
Syftet med Grundutbildningen för föreningsledare är att bidra med kunskap och inspiration så att du i ditt uppdrag som förtroendevald i en styrelse ska kunna leda en förening på ett sätt som bidrar till din till din förenings utveckling och idrottsrörelsens gemensamma förflyttning, den förflyttning som benämns som Strategi 2025.

För vem är utbildningen?
Grundutbildning är till för alla föreningsledare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller vilken roll du har i styrelsen.  Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i ditt fortsatta ideella engagemang. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Grundutbildningens avsnitt:
» Föreningsledarens roll
» Föreningen och demokratin
» Föreningen och idén
» Föreningen och verksamheten
» Föreningen och engagemanget
» Föreningen och administrationen

Grundutbildningens upplägg:
» Egna studier via häfte och webb
» Gemensam träff

Ca. 3 veckor innan utbildningstillfället skickas kallelse via mail. Häfte och inloggningsuppgifter för utbildningswebb skickas ut ca 3 veckor innan också då en förberedande uppgift ska göras innan utbildningstillfället.

Ev. frågor:

Camilla Lindblad
camilla.lindblad@rfsisu.se

072-542 17 50

Information

  • 2024-03-26
   • 2024-04-17 17:00 - 21:00
  • Idrottens Hus, Köpmangatan 22, Östersund
  • Dan Jönsson o Johanna Jonsson
  • 800 SEK
  • Deltagaravgift 800:-/deltagare inkluderar kurslitteratur, mat och fika. Ev. resor och boende bekostas av kursdeltagarna. Utbildningen subventioneras via Projektstöd IF Barn och Ungdom. 

Information

  • 2024-03-26
   • 2024-04-17 17:00 - 21:00
  • Idrottens Hus, Köpmangatan 22, Östersund
  • Dan Jönsson o Johanna Jonsson
  • 800 SEK
  • Deltagaravgift 800:-/deltagare inkluderar kurslitteratur, mat och fika. Ev. resor och boende bekostas av kursdeltagarna. Utbildningen subventioneras via Projektstöd IF Barn och Ungdom. 

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.