Webbanmälan

Basutbildning för ridsportens ledare

Välkommen till Svenska Ridsportförbundets Basutbildning för ridsportens ledare.

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar. 

Information

  • 2021-01-17 10:00 - 12:00
  • 2021-01-24 10:00 - 12:00
  • 2021-01-31 10:00 - 12:00
 • Maria Hartelius
 • 500 SEK

Information

  • 2021-01-17 10:00 - 12:00
  • 2021-01-24 10:00 - 12:00
  • 2021-01-31 10:00 - 12:00
 • Maria Hartelius
 • 500 SEK