Webbanmälan

Parasportens Grunder - Östersund

Lördagen den 22:a oktober bjuder vi in till Parasportförbundets nya grundutbildning, ”Parasportens grunder”. Vi samlas i Östersund för att fördjupa oss i ämnet Parasport. I denna utbildning går vi bland annat igenom vad parasport är för något, vem parasporten riktar sig till och hur den är organiserad. Syftet med utbildningen är att ge en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport. Utbildningen är idrottsöverskridande och ger utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagande föreningar och innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är föreningsledare, tränare, förtroendevald eller anställd inom idrotten.


PROGRAM

08:30 - 12:00 Teori och gruppdiskussioner (inklusive fikapaus)

 • Block 1 — Vad är parasport?
  Till vem riktar sig parasport?
  Målgrupper och nedsättningar
 • Block 2 — Organisering, samhällsstruktur och förändring
  Historia - Nutid
 • Block 3 — Inkluderande och normmedveten idrott
  Inkludering och normer
 • Block 4 — Att träna och tävla som paraidrottare
  Idrottens värdegrund, statistik och möjligheter
  Rörelseförståelse och Den goda spiralen
  Träning, tävling och rekrytering
  Klassificering
  Utbildningsmöjligheter

12:00 - 13:00 Lunchpaus

13.00 - 15.00 Praktiskt moment

 • Block 5 — Rörelseförståelse i praktiken
  Praktiska övningar och prova-på. Kläder efter väder då vi satsar på att hålla till utomhus!
  Avslut och summering 

.

KONTAKTPERSON 
Nina Jonsson, Idrottskonsulent Parasport Jämtland-Härjedalen
nina.jonsson@parasport.se
070 – 208 69 32

Information

  • 2022-10-14
   • 2022-10-22 08:30 - 15:00
  • Östersund
  • Nina Jonsson, Marie Ohlsson
  • Fika och lunch ingår, meddela ev specialkost i anmälan!
  • Utbildningstillfället subventioneras av Parasport Sverige och är därmed kostnadsfritt. Vid avanmälan senare än fyra dagar innan utbildningsdagen debiteras dock full avgift.

Information

  • 2022-10-14
   • 2022-10-22 08:30 - 15:00
  • Östersund
  • Nina Jonsson, Marie Ohlsson
  • Fika och lunch ingår, meddela ev specialkost i anmälan!
  • Utbildningstillfället subventioneras av Parasport Sverige och är därmed kostnadsfritt. Vid avanmälan senare än fyra dagar innan utbildningsdagen debiteras dock full avgift.